Wat is een ASN?

Een autonoom systeemnummer (ASN) identificeert op unieke wijze elk netwerk op het internet. Een autonoom systeem (AS) is een groep IP-netwerken die wordt beheerd door een of meer netwerkoperatoren, met een enkel en duidelijk gedefinieerd extern routeringsbeleid.

Waarom heb ik een ASN nodig?

Als u via een internetknooppunt verbinding wilt maken met andere netwerken en onderling gegevens wilt uitwisselen (peeren), heeft u een ASN nodig. Elke internet service provider (ISP) heeft een eigen ASN nodig, maar ook individuele organisaties die via een ISP verbinding maken met het internet, hebben er een nodig.

Een AS-nummer vormt eigenlijk de basis van het internet, dat bestaat uit verschillende autonome systemen die met mekaar communiceren en data uitwisselen.

Hoe kan ik een ASN aanvragen?

Het aantal beschikbare AS-nummers is eindig en de uitgifte wordt geregeld door Regional Internet Registries (RIR's) en geregistreerd door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Elke provider krijgt in principe 1 AS-nummer tenzij het een heel grote, wereldwijd opererende provider is. AS-nummers worden in blokken toegewezen door IANA aan de RIR’s. RIPE NCC is de RIR voor Europa en het Midden-Oosten. Naast RIPE NCC zijn er nog vier andere RIR's: APNIC (Azië en Australië), AfriNIC (Afrika), LACNIC (Latijns-Amerika) en ARIN (Noord-Amerika).

Publieke versus privé AS-nummers

Een publiek AS-nummer is alleen vereist wanneer een AS routeringsinformatie uitwisselt met andere autonome systemen op het internet.

Een privé AS-nummer kan worden gebruikt als een AS alleen vereist is om via het Border Gateway Protocol met een enkele provider te communiceren. Omdat het routeringsbeleid tussen het autonoom systeem en de provider niet zichtbaar zal zijn op het internet, kan hiervoor een privé AS-nummer gebruikt worden.

Komt mijn organisatie in aanmerking voor een publiek AS-nummer?

Om een publiek AS-nummer te kunnen krijgen is lidmaatschap tot een RIR noodzakelijk. Ook het bezit van publieke objecten (IPv4 en/of IPv6 adressen) is primordiaal om aanspraak te kunnen maken op een publiek AS-nummer.

 

Copyright © 2022 BNIX - Disclaimer - AUP