Public peering

Als BNIX deelnemer moet u minstens één actieve peering hebben. Deelnemers die een peering tot stand willen brengen met elkaar, ondertekenen een bilaterale peeringovereenkomst, zonder tussenkomst van BNIX.

Remote peering

Onder "remote peering" wordt verstaan: "peering" zonder een fysieke aanwezigheid op het lokale internetknooppunt. Dat kan omdat onze reseller-partners hun netwerk al op BNIX hebben aangesloten. De reseller zorgt voor het transport, de peering poort op het BNIX-platform en alle contractuele verplichtingen. Als remote participant hebt u toegang tot alle BNIX-diensten, waaronder het publieke peering LAN, de BNIX-routeserver en het BNIX-portaal. De eerstelijnssupport wordt verleend door de reseller.

Tarieven

Om beter kunnen in te spelen op de veranderende marktomstandigheden zoals toenemende datastromen, tijdelijke pieken in internettrafiek, enz. heeft het BNIX-team hard gewerkt aan een nieuwe, meer flexibele prijsstructuur die zal ingaan op 1 januari 2022.

BNIX Service Desk

De BNIX Service Desk is het unieke aanspreekpunt voor instellingen die met het BNIX-platform zijn verbonden. De Service Desk is 24/7 beschikbaar voor al uw vragen met betrekking tot incidenten en technische, commerciële of administratieve informatie.

Copyright © 2022 BNIX - Disclaimer