Public peering

Als BNIX deelnemer moet u minstens één actieve peering hebben. Deelnemers die een peering tot stand willen brengen met elkaar, ondertekenen een bilaterale peeringovereenkomst, zonder tussenkomst van BNIX.

Remote peering

Onder "remote peering" wordt verstaan: "peering" zonder een fysieke aanwezigheid op het lokale internetknooppunt. Dat kan omdat onze reseller-partners hun netwerk al op BNIX hebben aangesloten. De reseller zorgt voor het transport, de peering poort op het BNIX-platform en alle contractuele verplichtingen. Als remote participant hebt u toegang tot alle BNIX-diensten, waaronder het publieke peering LAN, de BNIX-routeserver en het BNIX-portaal. De eerstelijnssupport wordt verleend door de reseller.

Route Server BNIX

De route server vereenvoudigt de peering en zorgt ervoor dat er geen laterale peeringsessies moeten worden beheerd. De BNIX participanten kunnen op die manier in één enkele BGP-sessie een peering tot stand brengen met andere netwerken naar onze route server.

Tarieven

Om beter kunnen in te spelen op de veranderende marktomstandigheden zoals toenemende datastromen, tijdelijke pieken in internettrafiek, enz. heeft het BNIX-team hard gewerkt aan een nieuwe, meer flexibele prijsstructuur die zal ingaan op 1 januari 2022.

BNIX Service Desk

De BNIX Service Desk is het unieke aanspreekpunt voor instellingen die met het BNIX-platform zijn verbonden. De Service Desk is 24/7 beschikbaar voor al uw vragen met betrekking tot incidenten en technische, commerciële of administratieve informatie.

Copyright © 2022 BNIX - Disclaimer - AUP