Public peering

Als BNIX deelnemer moet u minstens één actieve peering hebben. Deelnemers die een peering tot stand willen brengen met elkaar, ondertekenen een bilaterale peeringovereenkomst, zonder tussenkomst van BNIX.

Remote peering

Onder "remote peering" wordt verstaan: "peering" zonder een fysieke aanwezigheid op het lokale internetknooppunt. Dat kan omdat onze reseller-partners hun netwerk al op BNIX hebben aangesloten. De reseller zorgt voor het transport, de peering poort op het BNIX-platform en alle contractuele verplichtingen. Als remote participant hebt u toegang tot alle BNIX-diensten, waaronder het publieke peering LAN, de BNIX-routeserver en het BNIX-portaal. De eerstelijnssupport wordt verleend door de reseller.

Tarieven

BNIX is een organisatie zonder winstoogmerk die door Belnet wordt beheerd en die enkel de kostprijs van haar diensten factureert. De verbindingskosten zijn dezelfde voor onze drie fysieke BNIX-locaties.

BNIX Service Desk

De BNIX Service Desk is het unieke aanspreekpunt voor instellingen die met het BNIX-platform zijn verbonden. De Service Desk is 24/7 beschikbaar voor al uw vragen met betrekking tot incidenten en technische, commerciële of administratieve informatie.

Copyright © 2021 BNIX - Disclaimer